MenuSPNl
EN NL DE

 

Midden

De Verblijfplaats van de Ouderen:

Terug kijken naar morgen

In het midden van het Medicijn- Wiel eer je de Verblijfplaats van de Ouderen

Het verbaast me zeer dat op verscheidene plekken in de V.S.historische Medicijn-Wielen bewaard worden als archeologische vondsten. Met Christine ervaar ik regelmatig de levende kracht van de cirkels. Medicijn- Wielen betekenen voor mij een frisse nieuwe ervaring, vol leven; wat mij betreft hebben ze op geen enkele manier iets te maken hebben met een archeologisch overblijfsel van een min of meer uitgestorven traditie.

Wat maakt het verschil tussen geschiedenis en het Leven?
Volgens mij een bewuste verbinding met het zelf en het universum vanuit het hart. De sterre-mensen die deze kennis lang geleden voor het eerst zaaiden doen dat nu nog steeds. Wanneer we naar het hart luisteren wordt elke beweging heilig en wordt ze een ritueel.

De energie van de Pleiaden was bijzonder aanwezig gedurende deze Zweet- Hut, en deze verbinding met boven mag iedereen overal en op elk moment ervaren.

Deze inwijding in de levende kant van de "traditie" vormt het hart van het sjamanish programma met Christine.

Leven vanuit het hart in de Ruimte van het hart.


Wie zijn de Ouderen? Er bestaat een groot aantal Eerste Volken door het hele land, die zo'n 55 talen en hoofd- dialecten spreken, gebaseerd op 11 linguïstische families. De definitie van een Oudere varieert van volk tot volk. De definitie van Ouderen bij de Zes Volkeren omvat bijvoorbeeld: Hoeders van het Geloof, Stam Moeders, Opperhoofden door Erfrecht en Spirituele Leiders. In de leringen van het Algonquin Volk wordt een Oudere omschreven als iemand die spiritueel leiderschap bezit vanuit diens culturele en traditionele kennis. Deze kennis wordt gevonden in de leringen en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan heilige wezens zoals de Pijp, de Wampun- gordel, de Trom en Medicijnmensen. Naast de spirituele erkenning, ontvangen van de Schepper en de Geest- Wereld, ontvangt de oudere tevens de titel en de erkenning als oudere van andere ouderen binnen zijn/haar gemeenschap en volk.Ook hoeft iemand geen senior te zijn om oudere te zijn. De begaafde persoon krijgt de positie van oudere door spirituele en menselijke acceptatie en moet toegewijd zijn aan het vervullen van zijn/haar verantwoordelijkheden en aan het respect voor de leringen van de Schepper. Andere volkeren hebben hun eigen definities, maar hun functies zijn in de basis gelijk: ervoor zorg dragen dat traditionele waarden, principes en andere leringen worden door gegeven, en richtlijnen verschaffen om individuen te helpen op de juiste manier te leven.


van
http://www.ainc-inac.gc.ca/ach/ev/kmk/index-eng.asp

West

Footer Frequences de brillance Fr